Дитячий клуб за інтересом "Чомучки

ЕМБЛЕМА КЛУБУ


ДЕВІЗ КЛУБУ:
"Хто багато шукає й читає,
той багато знає"


СТАТУТ КЛУБУ

І. Загальні положення
1. Дитячий клуб за інтересом "Чомучки "(далі - клуб ) - це добровільне об'єднання, яке здійснює свою діяльність згідно з даним Статутом.
2. Мета клубу - виховувати у читачів бережне ставлення до книги , інтерес до світової літератури, розвиток дитячих здібностей, організація змістовного дозвілля дітей.
3. Принцип добровільності забезпечує право вільного вступу і виходу з клубу.
4. Адреса клубу:
с. Губків
Березнівського району
Рівненської області

ІІ. Цілі і завдання клубу
1. Поглиблення і розширення знань читачів отриманих в школі.
2. Виховання у читачів любові до рідного краю, природи.
3.Розвиток дитячих здібностей.
4. Організація проведення ігор, конкурсів, бесід.

ІІІ. Структура клубу
1. Загальне керівництво діяльності клубу здійснює рада клубу, створена на громадських засадах.
2. До складу ради клубу входять:
- найбільш активні користувачі бібліотеки;
- представники педколективу школи.
3. Безпосереднє керівництво діяльності клубу здійснює керівник клубу на громадських засадах.
4. Керівник клубу може бути членом ради клубу.

IV. Члени клубу
1. Членами клубу можуть бути діти молодшого та середнього шкільного віку (8-14 років), які визнають даний Статут, виявляють бажання активно брати участь у роботі клубу.
2. Прийом в члени клубу проводиться в індивідуальному порядку по рекомендації бібліотеки і школи.

V.Права на обов'язки членів клубу
Члени клубу мають право:
" Займатися діяльністю в клубу.
" Обговорювати на засіданнях ради клубу питання діяльності клубу.
" Вносити свої пропозиції щодо покращення роботи клубу.
" Носити емблему клубу.
" Вільно виходити зі складу клубу.

VI.Обов'язки членів клубу.
" Брати активну участь у всіх формах діяльності клубу.
" Дбати про авторитет клубу.
" Виконувати доручення клубу.
" Залучати друзів до роботи в клубі
" Слідкувати за новинками літератури.
" Надавати допомогу в організації і проведенні масових форм пропаганди книги.

VII.Порядок обліку в клубі
Клуб має наступні документи:
- Статут
- Склад ради клубу
- План роботи клубу
- Емблему клубу
- Девіз клубу
- Матеріали по проведених заходах


Члени клубу:

1. Козачок Яна
2. Остапчук Тетяна
3. Власюк Іван
4. Мельник Михайло
5. Коломієць Іван
6. Літвинчук Ірина
7. Коломієць Ірина
8. Антонюк Юлія
9. Мельник Олександр
10. Власюк Петро
11. Кошик Олексій
12. Шекель Тетяна


План роботи клубу:

Січень
"Мій рідний край "

Березень
"Ми святкуємо сьогодні твої книго, іменини"

Травень
"Знати, щоб охороняти"

Вересень
"Осінній карнавал "

Грудень
"Ходить селом коляда "
| НА ГОЛОВНУ |