Правила користування
публічно-шкільною бібліотекою-філією №24
с. Губків комунального закладу "Березнівська ЦСПШБ"

 

                                                             1.Загальні положення :

1.1.Правила користування  публічно-шкільною бібліотекою-філією с. Губків Березнівської ЦСПШБ розроблені відповідно до Закону України “Про бібліотеки і  бібліотечну справу “ ,  “Типових правил користування бібліотеками в Україні “.

1.2.Правила користування бібліотекою – це документ , що регламентує відносини користувача з бібліотекою , встановлює загальний порядок організації обслуговування користувачів, доступ до фондів бібліотеки, права та обов’язки користувачів бібліотеки.

1.3.Правила  користування публічно-шкільною бібліотекою – філією  розроблені  відповідно  до  статуту  комунального  закладу » Березнівська  ЦСПШБ», затверджуються  директором .

                                                        2. Порядок користування бібліотекою:

2.1. Читачі записуються до бібліотеки в груповому ( класи) або  в індивідуальному порядку , дорослі ( в тому числі батьки дітей дошкільного віку ) за  пред’явленням  паспорта.

2.2. На кожного користувача заповнюється читацький формуляр як документ , що підтверджує факт і дату видачі  користувачеві документів з фонду бібліотеки та їх повернення.

2.3. Під час запису до бібліотеки користувачі повинні ознайомитися з  Правилами користування нею  і підтвердити зобов’язання про їх виконання своїм підписом у формулярі ( крім учнів 1-4 класів).                                            

2.4. Термін користування  документами, які видаються в  бібліотеці, не більше 15 днів. Кількість примірників, які видаються у  бібліотеці , не більше 5.

2.5. У разі необхідності термін використання документів може бути продовжений , якщо на видання немає попиту з боку інших користувачів, або скорочений, якщо видання користується попитом.

                                           3.Права,  обов’язки  та відповідальність користувачів:           

Користувач має право:

3.1. Безкоштовно користуватися бібліотечно-інформаційними послугами ( крім тих, що є в переліку платними)

Примітка : бібліотека може надавати додаткові платні послуги, виходячи з конкретних потреб та згідно з чинним законодавством (Постанова КМ України №534 від 05.06.97р.), “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватись закладами культури і мистецтв, заснованими на державній та комунальній формі власності “.

3.2. Одержувати  повну інформацію про склад фонду бібліотеки та порядок доступу до нього.

3.3. Отримувати у тимчасове користування необхідні документи ( на різних носіях інформації ) з фонду бібліотеки, користуватися послугами МБА, нічним абонементом ( платно).

3.4. Отримувати бібліотечно–бібліографічні знання, навички та вміння самостійного  користування бібліотекою  та інформацією з  Інтернет - мережі.

3.5. Обиратися до бібліотечного активу, надавати практичну ,спонсорську допомогу бібліотеці. Брати участь у заходах , що  проводить бібліотека.

3.6.Подавати керівництву комунального  закладу » Березнівська  ЦСПШБ» зауваження, пропозиції щодо роботи бібліотеки.

 Користувач зобов’язаний

3.7. Дотримуватися Правил користування бібліотекою.

3.8. У разі запису до бібліотеки потрібно надати необхідні відомості про себе для заповнення читацького формуляра.

3.9. Дбайливо ставитись до документів, отриманих з фондів бібліотеки : не псувати, не робити  позначок, не підкреслювати, не виривати і не загинати сторінки.

3.10. Повертати документи не пізніше встановленого терміну.

3.11. Не виносити з приміщення бібліотеки документи, які не зафіксовані в читацькому формулярі.

Відповідальність користувачів

3.12. У разі втрати або пошкодження документів з фонду бібліотеки користувач повинен замінити їх аналогічними або рівноцінними ( за визначенням бібліотекаря ) документами , або внести кратне відшкодування вартості документів. Вартість відшкодування  визначається  бібліотекою залежно від цінності документа.

3.13. За  втрату документів з бібліотечних фондів або їх пошкодження відповідальність несуть батьки або особи, під наглядом яких перебувають діти.

4. Права та обов’язки бібліотеки:

Бібліотека зобов’язана

4.1. Формувати універсальний бібліотечний фонд  на  традиційних  та  електронних   носіях, згідно з його інформаційними і виховними функціями, запитами та інтересами користувачів .

4.2. Організовувати, раціонально розміщувати та вести облік бібліотечних фондів, систематично аналізувати використання бібліотечного фонду.

4.3.  Надавати  доступ   до  мережі  Інтернет,  електронних  каталогів.

4.4. Пропагувати книгу і читання засобами бібліотечної роботи, сприяти підвищенню культури читання ,  з  використанням  сучасних  інформаційно-комунікаційних  технологій.

4.5. Складати і готувати списки літератури на допомогу  навчально-виховній роботі та на запити громадян. Виконувати довідкову та інформаційну роботу шляхом групового та індивідуального інформування  із   різноманітними  матеріалами на   електронних  носіях.

4.6.Формувати систему бібліотечно-бібліографічної освіти учнів, інших користувачів, проводити   віртуальні   уроки  для  учнів  з   використанням   комп'ютерних   технологій

4.7.Систематично слідкувати за своєчасним поверненням до бібліотеки  виданих документів.

4.8.Забезпечувати користувачів необхідними документами під час канікул та для підготовки до вступних іспитів.

4.9. Щорічно проводити  перереєстрацію користувачів.

4.10.Організовувати ремонт видань та палітурні роботи.

4.11.Створювати та підтримувати комфортні умови для роботи користувачів.

4.12.Забезпечувати режим роботи бібліотеки згідно  вимог читачів,  та  за погодженням органів місцевої влади.

Бібліотека має право

4.13.Визначити зміст та форми своєї діяльності .

4.14.Знайомитись з планами роботи навчального закладу та місцевих органів влади.

4.15.Ставити до відома керівництво   комунального  закладу « Березнівська ЦСПШБ» про порушення користувачами основних вимог до користування документами.

 

| НА ГОЛОВНУ |