Педагогічний колектив


Гордість школи


Робота з обдарованими дітьми


Національне виховання


Шкільний музей

РОБОТА З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ

ВИЯВЛЕННЯ Й РОЗВИТОК ЗДІБНОСТЕЙ
СПІВПРАЦЯ З УЧИТЕЛЕМ, УЧНЕМ, БАТЬКАМИ
СТВОРЕННЯ УМОВДЛЯ РОЗВИТКУ МОЖЛИВОСТЕЙ

Цілі уроку

 • Чи були забезпечені мотиваційна готовність і позитивний настрій?
 • Чи актуалізував учитель учня?
 • Наскільки конкретно були сформульовані цілі уроку?
 • Чи обговорювалися вони з учнями?
 • Чи мали учні можливість внести свої зміни і доповнення до пропонованого переліку цілей?
 • Чи стали цілі особистісно-значущими для школярів?

  Інтерактивна технологія
  Суть інтерактивного навчання:
 • Створює умови для розвитку творчих здібностей учнів, формування мовної особистості
 • Вимагає послідовності і наступності навчальних дій та операцій
 • Забезпечує оптимізацію навчального процесу
 • Реалізується шляхом застосування інтерактивних форм і методів навчання
 • Передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, колективного вирішення навчальних і життєвих проблем

  Структура інтерактивного уроку
  Мотивація навчання - зосередження уваги на проблемі та викликання інтересу до її обговорення
  Оголошення теми й очікуваних результатів - Забезпечення розуміння учнями змісту їхньої діяльності
  Надання необхідної інформації для виконання завдань - Міні-лекція, матеріал підручника, роздавальний матеріал, ТЗН, наочність тощо
  Інтерактивна вправа - Центральна частина уроку. Алгоритм роботи: інструктаж щодо мети вправи, об’єднання в групи, виконання завдання, презентація результатів
  Рефлексія результатів - Оцінка власного рівня та шляхів його досягнення; порівняння свого сприйняття з думками інших; прогнозування подальших кроків

 •