Педагогічний колектив


Гордість школи


Робота з обдарованими дітьми


Національне виховання


Шкільний музей

НАЦІОНАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ


Пізнавальний візит в творчу лабораторію
Поліської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
з реалізації обласної та районної програм
національного виховання учнівської молоді

МЕТА ПРОГРАМИ:
Створення відповідного виховного простору в школі, який забезпечує інтенсифікацію, ефективність і результативність виховної діяльності, функціонування виховної системи, підвищення суспільного статусу виховання в освітніх, модернізацію змісту виховання, його форм та методів, виховних технологій на основі впровадження новітніх досягнень вітчизняної психолого-педагогічної науки і практики, гармонізацію сімейного і суспільного виховання.

ЗАВДАННЯМ ПРОГРАМИ Є:
- підвищення статусу виховання в системі освіти;
- забезпечення розвитку виховних функцій школи; ефективне використання національних традицій, історії та культури,.традицій і звичаїв етносу рідного краю, новітніх досягнень психолого-педагогічної науки і практики;
- посилення ролі родини у вихованні дітей; орієнтація батьків на зміну.традиційної функціональної стратегії у вихованні, обумовленої новими.соціальними умовами; ефективна співпраця родини зі школою;
- відродження на нових теоретико- практичних засадах системи позакласного.і позашкільного виховання дітей та учнівської молоді;
- ефективність співпраці шкільних дитячих громадських.організацій і об'єднань з районними і обласними осередками дитячих і.молодіжних громадських організацій;
- сприяння подальшій демократизації управління процесом виховання;.зростання ролі учнівського самоврядування в демократизації життєдіяльності.учнівських колективів, її соціальній адаптації;
- зростання рівня професіоналізму і компетентності педагогічних працівників.в організації життєдіяльності учнівських колективів.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ:
Виконання Програми дасть можливість створити виховний простір, який:
- формуватиме ціннісні ставлення особистості до держави, суспільства, себе,.людей, природи, праці та мистецтва, історичних, культурних і духовних.надбань населення рідного краю та забезпечуватиме гармонійний розвиток.особистості, її громадянську та соціальну активність; сприятиме створенню, розвитку і забезпеченню ефективного функціонування виховної системи школи, грунтованих на академічній, народній та козацькій педагогіці, людинознавчих і народознавчих підходах.
- активному включенню у виховний процес територіальних громад області,району, соціальних інститутів, причетних до виховання учнівської молоді,координації співпраці з ними як засобу підвищення ефективності і результативності виховання; сприятиме становленню, створенню і розвитку дитячих і молодіжних громадських організацій та об'єднань як осередків формування громадянської і соціальної активності особистості;
- підвищить рівень професійної компетентності і майстерності педагогічних.працівників, популяризації перспективного педагогічного досвіду роботи з.проблем виховання і організації життєдіяльності учнівських колективів.

Зміст виховання орієнтує:
Ціннісне ставлення особистості до суспільства, держави - Формування громадянського і державницького світогляду особистості, її мовної компетентності;
Ціннісне ставлення особистості до історичних,культурних і духовних надбань рідного краю - Формування системи знань про історичні, матеріальні, культурні та духовні цінності нашого краю;
Ціннісне ставлення особистості до сім 'ї, родини, людей - Формування соціально-комунікативних компетентностей особистості;
Ціннісне ставлення особистості до себе - Формування активної життєвої позиції, ціннісних установок та орієнтирів,власного характеру, рівня розвитку самостійності;
Ціннісне ставлення особистості до природи - Формування в особистості внутрішньої потреби знати, покращувати екологічний стан середовища;
Ціннісне ставлення особистості до праці - Виховання цивілізованого господаря, який свідомо ставиться до праці як вищої цінності людини і суспільства в умовах ринкових відносин;
Ціннісне ставлення особистості до мистецтва - Сформованість високого рівня духовності та естетичної культури особистості