Бібліотека Березнівської
загальноосвітньої школи І ступеня
Шкільний світ
Головна сторінка Головна сторінка
Шкільний світ Шкільний світ
Виховна робота Виховна робота
Учнівські проекти Учнівські проекти
Веселе табірне життя Веселе табірне життя
Зворотній зв'язок Зворотній зв'язок
НАША АДРЕСА:
34600 м. Березне
Рівненська область
вул. І.Франка, 3
тел. 5-48-53


 

Початкові класи

1. Автор досвіду: Захарчук Ніна Ростиславівна, вчитель початкових класів.
Тема досвіду: Розвиток пізнавальної активності на уроках української мови
Суть і зміст досвіду:
Мета сучасної початкової школи - не просто давати знання, а формувати особистість, яка вміє і хоче вчитися, займає позицію активного суб'єкта діяльності. Учитель має виступати в ролі помічника, організатора педагогічної взаємодії з учнем, спрямованої на розвиток активності, самостійності, пізнавальних, творчих здібностей, формування пізнавального інтересу, який характеризується ініціативністю пошуків, самостійністю учнів у здобутті знань. Розвиток пізнавальних здібностей і навичок передбачає зміну не лише загальної спрямованості активної особистості, а й її емоційної сфери: виробляється позитивне ставлення до критики та бажання ділитися ідеями з іншими, зароджується схильність до самоаналізу, виховується впевненість і наполегливість, формується вміння застосовувати ідеї на практиці тощо. Сформована пізнавальна активність стає фундаментом для творчого ставлення учнів до явищ навколишнього світу (сприйняття, пізнання, практичного перетворення).
План:
1. Від допитливості до пізнання
2. Засоби розвитку пізнавальної активності
3. Основні напрями формування пізнавальної активності
4. Спосіб постановки завдання - основний інструмент у створенні мотиву пізнавальної активності
5. Гра і фантазія - перші помічники розвитку пізнавальної активності
6. Сформована пізнавальна активність - фундамент для творчого ставлення учнів до явищ навколишнього світу
7. Від думки до творчості
Завантажити


2. Автор досвіду: Данилюк Надія Степанівна, вчитель початкових класів, вчитель-методист.
Тема досвіду: Розвиток зв'язного мовлення молодших школярів.
Суть і зміст досвіду:
Надія Степанівна творчий, досвідчений, багатий досвідом педагог. її уроки вирізняються логічно продуманою структурою, чіткою постановкою навчальних завдань. На уроках панує атмосфера співробітництва. Роботу в класі організовує таким чином, щоб кожна дитина могла вільно спілкуватись, вміти висловлювати власні думки і слухати товаришів, спостерігати, робити висновки і узагальнення. Розвиток мовлення педагог розглядає, як основоположний, провідний принцип, що пронизує і об'єднує всі види мовленнєвої діяльності учнів.
Вчитель з перших днів навчання працює над удосконаленням звуковимови , формує та збагачує словник, навчає дітей уважно і чуйно ставитись до слова, яскраво, образно висловлювати свої думки, тлумачити значення незрозумілих слів. Для роботи на уроках складає віршовані завдання за мотивами відомих казок і застосовує їх як ігрові вправи. Учні отримують не тільки знання, а й відчувають естетичну насолоду, прагнення спілкуватися, учитися мислити, малювати словесні картини, висловлювати свої думки на папері
Педагог широко використовує диференційований підхід до учнів, застосовує багато вправ творчого характеру, що виховують самостійність. У цих роботах розкривається внутрішній світ дитини. Вона розробила цікаву систему творчих завдань для розвитку зв'язного мовлення учнів початкових класів.
Форма поширення: проведення відкритих уроків під час семінарів вчителів шкіл району, виступи на конференціях, розробка методичних рекомендацій з організації навчальної роботи учнів.

3. Автор досвіду: Тарасюк Єфросинія Володимирівна, вчитель початкових класів, вчитель - методист.
Тема досвіду: Удосконалення навичок читання та розвиток зв'язного мовлення
Суть і зміст досвіду:
Тарасюк Єфросинія Володимирівна в роботі з дітьми вона особливу увагу звертає на розвиток навичок читання. Цьому сприяють розвиваючі ігри, вправи на формування уміння слухати і говорити, вправи на усвідомлення змісту прочитаного, вправи ,що сприяють формуванню швидкої реакції на слово, розвиток навичок читання за здогадкою, ігри для розвитку оптимального читання. Вчитель дотримується комунікабельного підходу у навчанні, основна характеристика якого: вчитися спілкуванню, спілкуючись, то важливе місце відводиться розвиткові діалогічного мовлення.
Спілкуючись з учнями, вчителька тактовно спрямовує пізнавальну діяльність дітей, одні думки учнів підтримує, допомагає розвивати, інші уточнює узагальнюючими запитаннями, використовуючи для цього картини, ілюстрації, опорні схеми. До всіх уроків учителька ретельно добирає і вміло використовує дидактичний матеріал для виховання любові, співчуття, доброчинності, благородства. Не залишає вона дітей байдужими і до екологічних проблем сьогодення, до тварин, птахів, рослин.
У класі панує атмосфера взаємної любові та поваги між: учителькою та учнями. Вміло організоване педагогічне спілкування стимулює діяльність школярів, робить їх помічниками педагога.
Велика робота проводиться по підготовці до уроку: переглядається багато педагогічної та методичної літератури, продумуються методи і прийоми, найдоцільніші при вивченні теми, добираються наочні посібники, роздатковий матеріал. Єфросинія Володимирівна вважає головним сформувати в учнів позитивне ставлення до навчання, зберегти і розвинути природній потяг до знань, активізувати пізнавальну діяльність кожної дитини.
На основі цих навичок Єфросинія Володимирівна виховує в учнів самостійність, організованість, наполегливість, розвиває кмітливість, допитливість, тобто, всі якості особистості, без яких неможливе активне навчання. На уроках у неї ніхто не нудьгує. Захопленість вчителя передається вихованцям. Складний процес навчання полегшується урізноманітненням видів навчальної діяльності, застосуванням цікавих вправ, дидактичних ігор, яскравої наочності
Форми поширення: проведення відкритих уроків під час семінарів вчителів шкіл району, виступи на конференціях, розробка методичних рекомендацій з організації навчальної роботи учнів.


4. Автор досвіду: Андрощук Лідія Кирилівна - учитель початкових класів.
Тема досвіду: Організація процесу пізнання через творчість учнів.
Суть і зміст досвіду:
Андрощук Лідія Кирилівна ґрунтовно володіє методикою початкового навчання, добре обізнана з вимогами програми, над виконанням яких творчо працює.
Всю свою діяльність педагог підпорядковує головній меті - створення умов для розкриття індивідуального світу дитини, що переступила поріг гімназії.
В основі технології викладання вчителя лежить система розвивального навчання. Головною запорукою успіху такого навчального процесу є активна участь у ньому учнів. Тому вона постійно дбає, щоб активність кожного гімназиста була спрямована не тільки на запам 'ятовування, але і на сам процес здобуття знань.
Це педагог з новим мисленням, оптиміст за переконаннями, яка бачить гімназійне життя у всій його складності й різноманітності, розуміє характер дітей, уміє втілити загальні ідеї виховання і розвитку у конкретній технології.
Зміна цілей освіти зумовлює нові пріоритети: на перший план висувається людина, особистість яка здатна до саморозвитку і самореалізації. Саме тому Лідія Кирилівна обрала систему розвивального навчання і працює над проблемою: " Організація процесу пізнання через творчість учнів ".
Приступаючи до вивчення нового матеріалу, Лідія Кирилівна систематично створює пошукові ситуації, навчає дітей доводити правильність виконання всіх робіт. Вона веде дітей у світ знань, поступово привчаючи до абстрактних міркувань і практичних лій, вчить визначати співвідношення між розвитком наочного, інтуїтивного та логічного компонентів мислення.
Уроки Лідії Кирилівни мають свою неповторність і красу. її робота відзначається глибоким психологізмом у підході до дитини, всебічним врахуванням психічних, фізіологічних, інтелектуальних особливостей своїх учнів. Атмосфера взаємоповаги вчителя до дитини і дитини до вчителя формує особливий тип школяра, для якого школа перестає біти місцем простого засвоєння і стає справжнім джерелом " інтелектуальної насолоди ".
Кожен її урок проходить емоційно, піднесено, у пошуку ідеї до розв'язку тієї чи іншої проблемної ситуації. В результаті діти під керівництвом вчителя використовують невичерпні можливості людського розуму, набувають впевненості в своїх силах, вчаться поважати працю, яка у них переростає в творчість.