Бібліотека Березнівської
загальноосвітньої школи І ступеня
Шкільний світ
Головна сторінка Головна сторінка
Шкільний світ Шкільний світ
Виховна робота Виховна робота
Учнівські проекти Учнівські проекти
Веселе табірне життя Веселе табірне життя
Зворотній зв'язок Зворотній зв'язок
НАША АДРЕСА:
34600 м. Березне
Рівненська область
вул. І.Франка, 3
тел. 5-48-53


 

    Вихователь - ким би він не був - одним із батьків , вчителем, позашкільним працівником чи іншою людиною, має передбачити всі впливи середовища на дитину , а також визначити свої можливості, свої функції.

В .М.Оржеховська

У школі склалась ефективна система роботи з правового і превентивного виховання, яка спрямована на формування правової свідомості учня, їх правового світогляду та культури, здійснення комплексного цілеспрямованого впливу на особистість, вироблення в неї імунітету до негативних впливів соціального оточення, профілактику і корекцію асоціальних проявів у поведінці дітей і молоді, на їх допомогу і захист.

З 1999 року навчальний заклад працював як експериментальний з проблеми "Превентивне виховання дітей та юнацтва в сучасній школі".

У ході науково-дослідної роботи розроблено та апробовано структурно-логічну модель виховного процесу та власну концепцію превентивного виховання , яка полягає у наступному:
 • стимулюється здоровий спосіб життя і позитивна соціальна орієнтація у процесі соціалізації навчально-виховного процесу;
 • використовуються активні форми і методи виховного впливу на учнів (аутотренінги, діалоги, дискусії);
 • педагоги використовують досягнення педагогічної та психологічної науки, оволодівають новітніми педагогічними технологіями;
 • гармонізується сімейно-шкільне виховання на засадах гуманізму, доброзичливості, демократизму, партнерства учасників навчально- виховного процесу.

  Педагогами школи створені авторські програми з факультативних занять, зокрема:
  - "Культура поведінки" (2-4 кл.)
  - "Права дитини" (3-4 кл.)

  У процесі вивчення основ наук і позаурочної виховної діяльності проводиться просвітницька і правовиховна робота. Використовуються активні форми проведення занять із широким залученням працівників правоохоронних органів, служби ' у справах неповнолітніх. Не відмовились і від традиційних форм: діє правовий кінолекторій, проводимо бесіди, виховні години на правову тематику, тижні права.
 •