34600
 Рівненська область
 м.Березне
 вул. Київська, 7
 тел.: (03653) 5-45-35

е-mail: lib_berezne@ukr.net
           biblberezne@gmail.com
Skype: bereznelibr


Із серпня 2005 р. директором системи працює Гарбар Лариса Андріївна.
Ініціативна, професіонал і ентузіаст своєї справи. Її діяльність спрямована на освоєння нових технологій в роботі бібліотек, надання інноваційних послуг користувачам та покращення якості обслуговування.
тел.: (03653) 5-45-35
e-mail: lib_berezne@ukr.net
Структурні підрозділи Березнівської центральної районої бібліотеки:

ВІДДІЛ ОРГАНІЗАЦІЙНО - МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ

Завідуюча відділом: Гурин Вікторія Пилипівна
Провідний методист : Андрощук Людмила Володимирівна
Режим роботи :
з 8.00 до 17.15 год.
П'ятниця : 8.00- 16.00год.
Вихідні : субота, неділя
тел.: (03653) 5-46-87
e-mail: lib__berezne@ukr.net
Відділ працює у напрямку методичного забезпечення діяльності публічно-шкільних бібліотек району. Завданнями організаційно-методичного відділу є:
 • Реалізація інформаційної політики з забезпечення координації робіт і формування єдиного науково-інформаційного простору району.
 • Проведення моніторингу у сфері науково-інформаційної діяльності, бібліотечної справи, розробки стратегії розвитку бібліотек району в тому числі і для впровадження інноваційних технологій.
 • Організаційне та методичне забезпечення з широкого кола напрямків діяльності бібліотек системи.
 • Логістика виконання районних заходів комунального закладу "Березнівська ЦСПШБ".
 • Впровадження у діяльність бібліотек району інноваційного бібліотечного досвіду, послуг заснованих на ІКТ.
 • Організація та проведення підвищення кваліфікації бібліотечних працівників комунального закладу "Березнівська ЦСПШБ", розвиток дистанційних форм навчання.
 • Організація діяльності бібліотеки щодо надання соціальних послуг та послуг для людей з обмеженими фізичними можливостями.
 • Впровадження концепції якості бібліотечних послуг в комунальному закладі " Березнівська ЦСПШБ".
 • Формування позитивного іміджу бібліотек комунального закладу"Березнівська ЦСПШБ" на основі запровадження основних принципів маркетингової концепції.
 • Організація координації діяльності бібліотек комунального закладу"Березнівська ЦСПШБ" з бібліотеками різного відомчого підпорядкування на території району.

  ВІДДІЛ КОМПЛЕКТУВАННЯ І ОБРОБКИ ЛІТЕРАТУРИ

  Завідуюча ВК і ОЛ: Фабіанська Наталія Леонідівна
  Бібліотекар: Пастушок Наталія Петрівна
  Режим роботи :
  з 8.00 до 17.15 год.
  П'ятниця : 8.00- 16.00год.
  Вихідні : субота, неділя
  тел.: (03653) 5-46-87
  Звідси розпочинається шлях книги до читача. Відділ аналізує, які книги потрібно придбати для користувачів.
  Відділ формує фонд бібліотеки, здійснює сумарний облік надходжень документів , організовує передплату періодичних видань, перезподіляє літературу в межах Березнівської ЦСПШБ, здійснює обробку документів на різних носіях інформації , які надходять до єдиного бібліотечного фонду, регулярно інформує публічно-шкільні бібліотеки-філії про нові надходження, створює довідково-пошуковий апарат.
  У відділі комплектування і обробки літератури ведеться електронний каталог книг, підручників, каталог електронних видань. Головними критеріями оновлення документальної бази бібліотеки є: поповнення бібліотечного фонду документами на різних носіях інформації у відповідності до статусу бібліотеки та інформаційних потреб користувачів. Здійснює методичну, практичну допомогу бібліотекам системи з питань формування, обліку та збереження бібліотечних фондів. Приймає участь в роботі районних семінарів-практикумів бібліотечних працівників.

  ВІДДІЛ АВТОМАТИЗАЦІЇ БІБЛІОТЕЧНИХ ПРОЦЕСІВ
  Завідуюча відділом : Андрощук Людмила Анатоліївна
  Режим роботи :
  з 9.00 до 18.15 год.
  Неділя : 9.00 - 17.00год.
  Вихідні : субота
  Відділ надає користувачам вільний доступ до світової мережі Інтернет із метою навчання, підвищення кваліфікації, отримання додаткових знань із різних галузей знань, забезпечує інформаційне обслуговування користувачів бібліотеки.
  Структура відділу:
  - Інтернет центр
  тел.: (03653) 5-61-00
  e-mail:
  Штат:
  старший системний адміністратор - Поліщук Павло Анатолійович;
  провідний інженер-електронник - Гарбар Ігор Миколайович
  інженер-програміст - Осницький Сергій Григорович
  бібліотекар - Рябчук Марія Борисівна
  У Інтернет- центрі надаються послуги:
 • доступ до мережі Інтернет відповідно до правил користування центром;
 • організація групового та індивідуального навчання за темами:
 • освоєння роботи на персональному комп'ютері;
 • робота з програмами пакету Microsoft Officce;
 • методика створення мультимедійної презентації;
 • навчання різних методів пошуку інформації в Інтернеті;
 • робота в комунікаційних програмах: Skype.

  - Сектор довідково-інформаційної та бібліографіної роботи Сектор довідково-інформаційної та бібліографічної роботи забезпечує довідково-бібліографічне та інформаційне обслуговування користувачів, організовує та веде довідково-бібліографічний апарат, укладає бібліографічні покажчики, рекомендаційні списки літератури.
  тел.: (03653) 5-45-30
  e-mail: hurin-2006@mail.ru
  Штат:
  - завідуюча сектором ДІБР - Гурин Олена Іванівна
  - бібліограф - Юрчик Наталія Вікторівна
  У секторі довідково- інформаційної та бібліографічної роботи надаються послуги
 • здійснення довідково-бібліографічного обслуговування читачів: виконання бібліографічних довідок, організація архіву виконаних письмових довідок, консультації з питань використання довідково-бібліографічного апарату;
 • організація оглядів довідкових і бібліографічних видань;
 • організація довідково-бібліографічного апарату:
 • вивчення інформаційних потреб користувачів;
 • надання методичної допомоги бібліотекам системи щодо організації довідково-інформаційної роботи.
 • надання доступу до баз даних електронного каталогу: "Періодика", "Шкільний світ", "Краєзнавство", повнотекстової бази даних "Краєзнавство ПТ" в АБІС "Ірбіс 64/128"

  ВІДДІЛ ОБСЛУГОВУВАННЯ:
  Саме цей структурний підрозділ бібліотеки надає широкий спектр послуг нашим користувачам, до уваги яких представлені фонди абонементів і читального залу. На базі відділу обслуговування відкрито Пункт Доступу Громадян (ПДГ) до інформації органів влади, користувачі бібліотек отримують необхідну урядову інформацію в тому числі доступ до урядових сайтів.
  Бібліотеки забезпечені документами з правової тематики. Читачам надається доступ до урядових сайтів за допомогою мережі Інтернет бібліотечні працівники допомагають у пошуку необхідної інформації.
  Завідуюча відділом обслуговування - Логощук Олена Володимирівна
  Режим роботи :
  з 9.00 до 18.15 год.
  Неділя : 9.00- 17.00год.
  Вихідні :субота
  тел.: (03653) 5-45-30
  Читальний зал:
  Бібліотекар читального залу: Діхтяр Галина Миколаївна Основу фонду складають книги з питань економіки, політики, історії, філософії соціології, психології, педагогіки, мистецтва, літературознавства. Довідкові видання представлені у фонді універсальними та галузевими енциклопедіями, довідниками, словниками. Особливе місце займає література краєзнавчого змісту, яка виділена у окремий фонд. Книжковий фонд доповнюють більше 20 назв періодичних видань.
  Читальний зал має 20 читацьких місць. До послуг читачів бібліотечний фонд - 3644 примірників літератури.
  Абонемент :
  Бібліотекар абонементу: Яковишина Людмила Іванівна Універсальний фонд друкованих видань налічує 15745 тисячі примірників. Це художня, науково-популярна література з історії України та світової історії, правознавства, філософії, соціології, психології, медицини, охорони навколишнього середовища, мовознавства, літературознавства, спорту.
  Розкриття та популяризація книжкового фонду здійснюється шляхом організації книжкових виставок: тематичних, персональних, жанрових, нових творів друку; проведення історичних, правових, літературних годин, презентацій книг місцевих авторів. Працівники абонементу надають методичну, практичну та консультаційну допомогу працівникам бібліотек району з питань впровадження інновацій в роботі з читачами, сучасних тенденцій обслуговування користувачів.
  Юнацький абонемент:
  Бібліотекар юнацького абонементу: Ільїна Наталія Павлівна Юнацький абонемент постійно працює над задоволенням інформаційних і дозвіллєвих потреб молоді, приділяє увагу вихованню юнацтва в кращих традиціях національної культури, патріотизму, формуванню здорового способу життя, вихованню екологічної свідомості та культурологічної обізнаності, здійсненню правової освіти та забезпеченню умов для творчого розвитку особистості. З метою створення сприятливих умов для спілкування молоді юнацький абонемент шукає нові форми роботи з читачами, допомагає в організації дозвілля, сприяє роботі клубу за інтересом "Твій погляд" . Бібліотечний фонд юнацького абонементу налічує 9 228 примірників книг та брошур. Юнацький абонемент підтримує творчі контакти з загальноосвітніми закладами міста, та професійно-технічними училищами, коледжами, громадськими організаціями, що діють на території міста.

 • Рівненська державна обласна бібліотека для юнацтва
  Рівненська обласна бібліотека для дітей
  Рівненська обласна бібліотека для дітей


  Надрукувати сторінку
  МЕТА - Украина Український портал Rated by PING Портал Укрнет Google Yandex

  Copyright © 2007-2015 БЦСПШБ.