УЧНІВСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ
Меню
БІБЛІОТЕКА
Паспорт бібліотеки
Фотогалерея

ЖИТТЯ ШКОЛИ
Візитка школи
Євроклуб
Самоврядування
Шкільний музей
Позакласна робота

НАШЕ СЕЛО
Сторінки історії
Паспорт села
Конкурс

Медичний заклад

Видатні земляки
Шевчук Тетяна

Захарчук Андрій


Медіа-світДіюча модель учнівського самоврядування Зірненської ЗОШ 1-І ступенів має цілеспрямовану, конкретну, систематичну, організовану і прогнозовану за наслідками діяльність школярів. У процесі її впровадження реалізуються функції управління, спрямовані на вирішення завдань, які стоять перед учнівським колективом. Вона підпорядкована формуванню особистості з глибоко усвідомленою громадянською позицією, забезпечує комплексний виховний вплив на учнів шляхом залучення їх до активної та систематичної участі у вирішенні важливих питань життя класу та школи.
Діяльність органу шкільного самоврядування скерована на створення дієвої, чіткої, адекватної сучасним освітнім пріоритетам і завданням виховної системи, здатної забезпечувати виховання школяра як. громадянина України, моральної людини, вільної, демократичної, життєво і соціальна компетентної, готової здійснювати самостійний вибір, приймати відповідальні рішення у різноманітних життєвих ситуаціях і бути готовими до відповідальності за них.
У виховній роботі школи утвердились ефективні технології, які забезпечують творчий розвиток особистості, з глибоко усвідомлюючою громадянською позицією. Домінантною у розвитку шкільного самоврядування є формування в учнів патріотизму з новим змістовим наповненням. Її мета виховати у школярів активну життєву позицію підготувати їх до дієвої участі в демократичному управлінні суспільства.

  • НАВЧАЛЬНО - ПІЗНАВАЛЬНИЙ ЦЕНТР
  • ЦЕНТР ЗАХИСТУ ПРАВ ДИТИНИ
  • ЦЕНТР ГРОМАДСЬКО- КОРИСНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  • ЦЕНТР ЗВ'ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКІСТЮ
  • СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР
  • ЦЕНТР ТВОРЧОГО РОЗВИТКУ


  • Copyright © 2009-2010 БЦСПШБ.